Риболовен билет

Бързо, лесно и сигурно!

Риболовен билет

Поръчайте риболовен билет онлайн! Само при нас ще получите най-добро и бързо обслужване! Ето какви са предимствата:

Бързина

Риболовният билет ще бъде изпратен още в същият ден на поръчката!

Удобство

Забравете чакането на опашка. Попълването на формуляра отнема 4 минути.

Сигурност

Вашите лични данни са напълно защитени! Обработвани само от оторизирани лица!

bgfishing

Формуляр за издаване на риболовен билет 2024

Внимателно попълнете всички полета! Ако срещнете затруднения се свържете с нас на 0876 835 235 или 0896 77 94 17

Заявления без подписани декларации ще бъдат отказвани!

Изберете файл
Моля, използвайте снимка в анфас, а не в профил.

(*Декларирам, че съм съгласен предоставените от мен лични данни да бъдат използвани за издаването на билет за любителски риболов.)

(*Декларирам, че съм запознат със ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ и, че съм сългасен подписа ми да бъде приложен към Декларация по чл. 22, ал.2 от ЗРА)

(*Декларирам, че съм съгласен да стана член на Сдружение БГ Фишинг и че съм сългасен подписа ми да бъде приложен към заявлението за членство )

Приложение 1 към Заповед № РД -350 /09.07.2018 г.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 22, ал. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите

Долуподписаният/-ата :

ЕГН: с документ за самоличност №:

изд. на от

с билет за любителски риболов

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съм запознат/а с изискванията и разпоредбите на Закона за рибарството и аквакултурите, приложими за любителския риболов.

Дата на деклариране: 15.07.2024

Моля, подпишете се в празното поле отдолу. Работи за компютър, таблет и телефон. Декларатор:

НЯМА ПОДПИС!

Информация

Риболовният билет се издава от ИАРА (изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури) екипът на ribolovenbilet.com и сдружение БГ-Фишинг приема вашата заявка, обработва я и организира получаването на билета.

Риболовният билет се издава за срок от 1 година или 6 месеца считано от датата на издаване. ribolovenbilet.com и сдружение БГ-Фишинг се задължават да използват Вашите лични данни единствено за издаване на Вашия риболовен билет. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 413622

Валидността на билета е за избраният от вас период от дата до дата.

Цени

Срок Възрастова група Цена
1 година Стандартен 25.00 лв
6 месеца Стандартен 15.00 лв
1 година Лица на 65+ години 12.50 лв
1 година Лица на 14-18 години 12.50 лв
Такса за издаване на дубликат при изгубен билет за всички групи 2.00 лв

Доставка

След успешно издаден риболовен билет, той ще бъде изпратен до Вас ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ НА КУРИЕРСКА ФИРМА ЕКОНТ!

Служител от центъра за облужване на клиенти ще се свърже с Вас за уточняване на данните за доставка.

Цената на доставката НЕ Е включена в цената на билета и се заплаща допълнително.

След попълването и успешното изпращане на формуляра за риболовен билет, ще го получите на следващият работен ден!

Защо ми е необходим риболовен билет?

За да практикувате Вашето хоби според българското законодателство трябва да притежавате билет за любителски риболов. Без такъв билет е възможно само риболова във водите на Черно море, но само при условие, че се спазват правилата за опазване на рибните ресурси.

Къде е разрешен риболовът с билет ?

Позволените от закона места за любителски риболов са следните:
1) Вътрешните морски води, териториалното море, българският участък на река Дунав и изключителната икономическа зона в Черно море;
2) Крайдунавските и крайморските езера и блата, вътрешните езера и блата, реките и старите речни корита, баластриерните водоеми, бентовете и изравнителите, гребните канали, хидропарковете и язовирите;
3) Изкуствените водни обекти и специализираните обекти за аквакултури;

Допълнителна информация

В случай на загуба или повреда на риболовният билет Вие сте длъжни в 5-дневен срок да оведомите органа, които е издал билета. Следва издаване на дубликат с фиксирана такса 2.00 лв, а в системата се отбелязва това обстоятелство върху билета.

bgfishing
kenart